KLARAVIK

Klaravik växte ur sina lokaler och behövde vår kompetens när de skulle inreda sina 600 m2 stora lokaler i Magasin 2 i inre hamn, Karlstad. Vi tog efter utförd behovsanalys fram ett varumärkesanpassat inredningskoncept där vi samarbetade med Kinnarps Karlstad i leverans av möbler och inredning. 

Klaravik är en av landets ledande nätauktioner specialiserade på maskiner, verktyg och nyttofordon. Vi varumärkesanpassade inredningen genom att använda logotypens gröna färg som passande nog för tankarna till klassiska British racing green och veteranbilar.

Som kontrast till den gröna kulören valde vi att använda framträdande orange toner och som bas användes mer neutrala och dova beige och bruna kulörer. Syftet var att skapa en vintageaura men med modern och funktionell inredning.

Varumärket, de funktionella behoven samt den befintliga arkitekturen ligger till grund för alla våra konceptuella inredningar. Arkitekturen att utgå från i just det här fallet bestod av en förädlad gammal magasinsbyggnad i hamnmiljö. Detaljer såsom rått tegel och stora fönsterpartier finns bevarade.

LIKNANDE PROJEKT

KONTAKTA OSS